01.

Piękne czytanie

Kraków  ⟶  18.12.2021-30.01.2022

Wystawa książki i podręcznika
Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

 
 
 

Zespół:
Agnieszka Dutka – autorka scenariusza wystawy, kuratorka
Przemysław Paliwoda – identyfikacja i projekt aranżacji

Wsparcie merytoryczne:
Adam Panasiewicz, Małgorzata Niespodziewana-Rados, Bogna Sroka-Mucha

Wystawa dotyczy obszaru percepcji treści książki, wzmocnionej poprzez jej szatę graficzną. Odnosi się do działań twórczych (projektowanie, ilustracja, typografia, grafika edytorska) w zakresie projektowania książki ze szczególnym uwzględnieniem książki naukowej i popularyzatorskiej. Prezentując zbiór podręczników akademickich ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (XIX, XX w), poszerzono kontekst wystawy o pytania o przyszłość podręczników, zmianę ich formy i dostępności.